Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Thông qua các hoạt động trách nhiệm xã hội khác biệt, iSPACE hướng đến việc cung cấp giá trị môi trường cho cuộc sống của khách hàng và xã hội nói chung.Chăm sóc trái đất và các thế hệ tương lai là một phần quan trọng trong trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của iSPACE.

Đóng góp cho sự phát triển con người

d847c57bd1f7e4365b29ddb4deea35e

Vẽ ngày mai, truyền tình yêu

iSPACE đã kết hợp các nguồn lực của công ty với tình yêu và trí tuệ của nhân viên để cùng nhau làm việc, thể hiện lòng nhân ái, mang lại sự ấm áp và quan tâm.Chúng tôi cũng cung cấp cơ hội nghề nghiệp bình đẳng và cam kết hỗ trợ tài năng nữ của chúng tôi.

Đóng Góp Cho Môi Trường

Bảo vệ môi trường

Ngoài việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và tài nguyên tái chế, iSPACE đã phản hồi
biến đổi khí hậu bằng cách sử dụng năng lượng tái tạo và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.
☆ Giảm tiêu thụ năng lượng mặt trời và phát thải khí nhà kính
☆ Giảm lượng nước thải và lượng nước tiêu thụ

GT

Chúng Tôi Luôn Đồng Hành.