Giải pháp pin viễn thông ESS

Yêu cầu cao đối với việc cung cấp điện cho trạm gốc 5G, SUNTE Năng lượng mới Cung cấp các giải pháp đầy đủ cho các giải pháp dự phòng viễn thông với công nghệ tế bào lõi và công nghệ Bms của chúng tôi, cho các dịch vụ truyền thông tốt nhất.