Giải pháp Pin Viễn thông ESS

Yêu cầu cao đối với nguồn cấp điện cho trạm gốc 5G, SUNTE New Energy cung cấp các giải pháp đầy đủ cho các giải pháp cơ bản về sao lưu viễn thông với công nghệ Bms và tế bào lõi của chúng tôi, cho các dịch vụ truyền thông tốt nhất.