Thuyền buồm

Công nghệ đột phá hình thành cốt lõi trong danh mục sản phẩm ô tô của chúng tôi và cho phép chúng tôi sản xuất các giải pháp lithium-ion có tính cạnh tranh cao ở cấp độ hệ thống, mô-đun và tế bào.