Quản lý nhân sự

Nhân viên lý tưởng của iSPACE là những người đam mê, sáng tạo, độc đáo và cạnh tranh, đồng thời thể hiện sự quyết tâm và chủ động.

Ø Không ngừng đổi mới và đặt khách hàng lên hàng đầu
Ø Làm việc sáng tạo, tự chủ với tinh thần đồng đội

246

Tự quản lý và Sáng tạo

Hãy làm chủ trong mọi vấn đề và chủ động.

Thoát khỏi những cách thông thường để theo đuổi những ý tưởng mới và suy nghĩ sáng tạo.

Tôn Trọng Phẩm Giá Con Người

Tôn trọng sự đa dạng và nhân phẩm của các cá nhân.

Coi con người là tài sản quan trọng nhất

Phát triển năng lực

Tạo cơ hội và đào tạo để các cá nhân thể hiện tối đa tiềm năng của mình.

 

Phần thưởng dựa trên hiệu suất

Đặt mục tiêu đầy thách thức và đạt được những thành tựu bền vững.
Đánh giá và đền bù công bằng để phản ánh những thành tựu ngắn hạn và dài hạn.

346336